PENZIJNÍ
PŘIPOJIŠTĚNÍ

RODINNÉ FINANCE

 

Z P Ě T

 

výhody penzijního připojištění

 

modelové příklady zhodnocení prostředků

 

daňové úlevy pro fyzické osoby

 

zákon o penzijním připojištění

 

 

VÝHODY PENZIJNÍHO PŔIPOJIŠTĚNÍ

  • zhodnocení vložených prostředků vyšší než na termínovaných vkladech
  • státní příspěvky až 1 800 Kč ročně, daňové úlevy až 3 840 Kč ročně
  • uplatněné daňové úlevy se v případě předčasného ukončení smlouvy nemusí vracet
  • možnost získání příspěvku zaměstnavatele
  • transparentnost - i při předčasném ukončení vždy dostanete zpět to, co vložíte, plus zhodnocení
  • bezpečnost - garance státního dozoru nad činností penzijního fondu
  • výše měsíčního příspěvku není shora omezena
  • možnost jednorázového vkladu nad rámec měsíčních příspěvků

telefon: 274 778 334     mobil: 603 822 427     e-mail: mail@rodinne-finance.cz