PENZIJNÍ
PŘIPOJIŠTĚNÍ

RODINNÉ FINANCE

 

Z P Ě T

 

výhody penzijního připojištění

 

modelové příklady zhodnocení prostředků

 

daňové úlevy pro fyzické osoby

 

zákon o penzijním připojištění

 

 

DAŇOVÉ ÚLEVY PRO FYZICKÉ OSOBY

Při roční naspořené částce nad 6 000 Kč je možné o částku, která ji přesahuje, snížit daňový základ, a to celkem až o 12 000 Kč za zdaňovací období (kalendářní rok)

Penzijní připojištění

  • umožní snížení daňového základu až o 12 000 Kč ročně
  • daňová úspora se vrací každým rokem při zúčtování daně z příjmu
  • daňové úlevy se v případě předčasného ukončení smlouvy nevrací

Odložená daňová povinnost je výhodou každého účastníka penzijního připojištění, protože v průběhu penzijního připojištění nedochází k pravidelným daňovým srážkám (jak je tomu např. u bankovních vkladů). Všechny Vaše prostředky se tak zhodnocují. Ke zdanění dochází až po mnoha letech v době výplaty dávky.
 

telefon: 274 778 334     mobil: 603 822 427     e-mail: mail@rodinne-finance.cz